Veibeskrivelse - Datacity AS

Datacity AS har kontorer i Hvervenmoveien 49 på Hvervenkastet i Hønefoss. Kontoret ligger langsmed E16 rett ved avkjøringen til Hønefoss-sentrum, rett ved Ringerike Sykehus, Statens Kartverk og Viken Skog.

Hønefoss ligger 55 km fra Oslo, langs E16 som går fra Oslo til Bergen. Hvervenmoen Næringspark ligger på venstre side av europaveien når man svinger av til Hønefoss.